Hier findest du das TSD-Angebot von B1 Kursen

  Kursliste

  B1 - Prüfungsvorbereitung telc -Sprechen

  In diesem 2-wöchigen Kurs lernst du alles über die mündliche B1-Prüfung von Telc. Dabei liegt der Fokus darauf, dich bestens auf die 3 Teile der B1-Prüfung vorzubereiten. Hierzu werden wir die wichtigsten Grammatikstrukturen wiederholen, üben und dir zeigen, wie du sie am effektivsten benutzt. Außerdem lernst du Techniken, um gezielt auf die Prüfungsthemen einzugehen. Du lernst mit erfahrenen muttersprachlichen Deutschlehrern, die seit Jahren in Vietnam leben, wie du möglichst einfach die B1-Prüfung bestehen kannst. Dabei geben wir dir hilfreiche Tipps, den nötigen Wortschatz, kulturelles Wissen, um die Themen zu verstehen und einige Tipps aus der Praxis. Dieser Kurs arbeitet mit erprobtem und aktuellem Material. 

  Ziele des Kurses: 

  • praxisorientierte Vorbereitung auf deine mündliche Prüfung

  • Anwendung und Festigung der B1-Grammatik

  • Aufzeigen von Tipps und Tricks

  • Verbesserung der eigenen Lernstrategien

  • Erweiterung des benötigten Wortschatzes

  Besonderheiten: 

  • Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit

  • Sprechangst überwinden

  • Freude am Sprechen

  • Spaß beim Kennenlernen der deutschen Kultur

  • Verbesserung des Wortschatzes

  • Verbesserung der Hörfähigkeit

  • natürliche Anwendung von Grammatik


  B1 - Schreiben

  In diesem 2-wöchigen Kurs lernst du, wie man eine E-Mail/einen Brief schreibt. Dabei liegt der Fokus darauf, dich auf die B1-Prüfung vorzubereiten. Hierzu werden wir die wichtigsten Grammatikstrukturen wiederholen, üben und dir zeigen, wie du sie am effektivsten benutzt. Außerdem lernst du Techniken, um gezielt einen Brief/eine E-Mail zu beantworten. Du lernst mit erfahrenen muttersprachlichen Deutschlehrern, die seit Jahren in Vietnam leben, wie du möglichst einfach einen guten Text schreiben kannst. Dieser Kurs arbeitet mit erprobtem und aktuellem Material. 

  Ziele des Kurses: 

  • praxisorientierte Vorbereitung auf deine schriftliche Prüfung

  • Anwendung und Festigung der B1-Grammatik

  • Aufzeigen von Tipps und Tricks

  • Verbesserung der eigenen Lernstrategien

  • Erweiterung des benötigten Wortschatzes

  Besonderheiten: 

  • Muttersprachler mit langjähriger Erfahrung in Vietnam

  • damit verbundene Verbesserung der Hörfähigkeit (der gesamte Kurs findet auf Deutsch statt)

  • kostenloses und aktuelles Material wird online zur Verfügung gestellt

  • alles im Browser

  B1-Kommunikation

  In diesem 2-wöchigen Kurs lernst du, dein gelerntes Wissen zu benutzen, um richtig auf Deutsch zu kommunizieren. Hierzu werden wir gemeinsam über aktuelle Themen sprechen, den passenden Wortschatz lernen und die nötige Grammatik anwenden. Außerdem lernen wir im Kurs, mit Spaß und Freude zu kommunizieren. Dabei liegt der Fokus auf alltäglichen Gesprächen (z.B. Kennenlernen). Außerdem lernst du, wie man richtig diskutiert, auf den Partner reagiert und gemeinsam plant. Du lernst mit erfahrenen muttersprachlichen Deutschlehrern, die seit Jahren die vietnamesische Kultur kennen und dir somit die deutsche Kultur besser erklären können. Dieser Kurs arbeitet mit erprobtem und aktuellem Material. 

  Ziele des Kurses: 

  • Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit

  • Sprechangst überwinden

  • Freude am Sprechen

  • Spaß beim Kennenlernen der deutschen Kultur

  • Verbesserung des Wortschatzes

  • Verbesserung der Hörfähigkeit

  • natürliche Anwendung von Grammatik

  Besonderheiten:

  • Muttersprachler mit langjähriger Erfahrung in Vietnam

  • damit verbundene Verbesserung der Hörfähigkeit (der gesamte Kurs findet auf Deutsch statt)

  • kostenloses und aktuelles Material wird online zur Verfügung gestellt

  • alles im Browser

  • Kulturtraining aus erster Hand  Học khóa B2 online 
  B2 - ÔN THI KỸ NĂNG VIẾT TELC 

  Mục tiêu các khóa học

  • chuẩn bị định hướng thực hành cho kỳ thi viết
  • Sử dụng và làm chắc ngữ phap B1
  • Chỉ ra những mẹo vặt học
  • Niềm vui khi làm quen với văn hóa Đức
  • Cải thiện chiến lược học riêng của bạn
  • Mở rộng vốn từ vựng cần thiết

  Trong khóa học 2 tuần này, bạn sẽ học cách viết đơn khiếu nại hoặc yêu cầu thông tin dưới dạng thư email và thư viết. Trọng tâm là chuẩn bị cho kỳ thi B2. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ lặp lại, thực hành và chỉ cho bạn các cấu trúc ngữ pháp quan trọng nhất và làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra bạn cũng sẽ học các kỹ thuật để phản ứng cụ thể với một quảng cáo hay một ưu đãi. Bạn sẽ học cách viết một văn bản theo cách đơn giản với các giáo viên tiếng Đức bản ngữ có kinh nghiệm và sống lâu tại Việt Nam. Khóa học này hoạt động với các tài liệu đã được thử nghiệm chứng minh và cập nhật hiện tại.

  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA BẠN  Thời gian tiết học: 10 Bài học x 120 phút (1.200 phút)

  Thời gian: Các buổi chiều thứ 2 - thứ 6

  Học sinh tham gia: tối thiểu 8 và nhiều nhất là 10 học sinh

  Giá cho mỗi học sinh: 1.500.000 vnđ

  Bạn cần gì: máy tính laptop, điện thoại di động (với ứng dụng chúng tôi)/máy tính/ máy tính bảng/bút viết và giấy viết

  Đường link tổng quát về TSD: http://tsd-visa.de/moodle/

     Học khóa B2 online 
  ÔN THI TELC KỸ NĂNG NÓI

  Mục tiêu các khóa học

  • Cải thiện kỹ năng giao tiếp
  • Vượt qua nối sợ giao tiếp
  • Niềm vui khi nói chuyện
  • Niềm vui khi làm quen với văn hóa Đức
  • Cải thiện vốn từ vụng
  • Cải thiện kỹ năng nghe
  • Sử dụng ngữ pháp 1 cách tự nhiên

  Trong khóa học 2 tuần này, bạn sẽ học mọi thứ về phần thi nói B2 từ Telc. Trọng tâm là chuẩn bị cho bạn thật tốt cho 3 phần của kỳ thi B1. Đối với điều này, chúng tôi sẽ lặp lại, thực hành và chỉ cho bạn các cấu trúc ngữ pháp quan trọng nhất và làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Bạn cũng sẽ học các kỹ thuật để giải quyết cụ thể các chủ đề thi. Bạn sẽ học cách vượt qua kỳ thi B2 một cách dễ dàng nhất có thể với các giáo viên tiếng Đức có kinh nghiệm, nói tiếng bản địa đã sống ở Việt Nam trong nhiều năm. Chúng tôi cung cấp cho bạn những lời khuyên hữu ích, từ vựng cần thiết, kiến ​​thức văn hóa để hiểu các chủ đề và một số lời khuyên thiết thực. Khóa học này hoạt động với các tài liệu đã được chứng minh cập nhật hiện tại.
   

  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA BẠN  Thời gian tiết học: 10 Bài học x 120 phút (1.200 phút)

  Thời gian: Các buổi chiều thứ 2 - thứ 6

  Học sinh tham gia: tối thiểu 8 và nhiều nhất là 10 học sinh

  Giá cho mỗi học sinh: 1.500.000 vnđ

  Bạn cần gì: máy tính laptop, điện thoại di động (với ứng dụng chúng tôi)/máy tính/ máy tính bảng/bút viết và giấy viết

  Đường link tổng quát về TSD: http://tsd-visa.de/moodle/

   
  Học khóa B2 online 
  GIAO TIẾP - GIỮ SỰ NĂNG ĐỘNG - NGHIÊN CỨU ĐẤT NƯỚC 

  Mục tiêu các khóa học

  • Cải thiện kỹ năng giao tiếp
  • Vượt qua nối sợ giao tiếp
  • Niềm vui khi nói chuyện
  • Niềm vui khi làm quen với văn hóa Đức
  • Cải thiện vốn từ vụng
  • Cải thiện kỹ năng nghe
  • Sử dụng ngữ pháp 1 cách tự nhiên

  Trong khóa học 2 tuần này, bạn sẽ học mọi thứ về phần thi nói B1 từ Telc. Trọng tâm là chuẩn bị cho bạn thật tốt cho 3 phần của kỳ thi B1. Đối với điều này, chúng tôi sẽ lặp lại, thực hành và chỉ cho bạn các cấu trúc ngữ pháp quan trọng nhất và làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Bạn cũng sẽ học các kỹ thuật để giải quyết cụ thể các chủ đề thi. Bạn sẽ học cách vượt qua kỳ thi B1 một cách dễ dàng nhất có thể với các giáo viên tiếng Đức có kinh nghiệm, nói tiếng bản địa đã sống ở Việt Nam trong nhiều năm. Chúng tôi cung cấp cho bạn những lời khuyên hữu ích, từ vựng cần thiết, kiến ​​thức văn hóa để hiểu các chủ đề và một số lời khuyên thiết thực. Khóa học này hoạt động với các tài liệu đã được chứng minh cập nhật hiện tại. 

  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA BẠN  Thời gian tiết học: 10 Bài học x 90 phút (900 phút)

  Thời gian: Các buổi chiều thứ 2 - thứ 6

  Học sinh tham gia: tối thiểu 8 và nhiều nhất là 12 học sinh

  Giá cho mỗi học sinh: 1.200.000 vnđ

  Bạn cần gì: máy tính laptop, điện thoại di động (với ứng dụng chúng tôi)/máy tính/ máy tính bảng/bút viết và giấy viết

  Đường link tổng quát về TSD: http://tsd-visa.de/moodle/

   

  Wir dürfen uns zwar nicht im Café treffen, aber wir können uns Online treffen!
  Lasst uns über alles sprechen, was ihr die letzten Wochen ohne Stammtisch erlebt habt!

  Wir freuen uns auf euch!  


  Probekurs - 60 Minuten

  In diesem Kurs wollen wir deine Sprechfähigkeiten aktiv halten und über aktuelle Themen sprechen. Dabei sprechen wir über alltägliche Themen auf der Basis eine alltäglichen Diskussion. Ziel ist es, die gelernte Grammatik frei anzuwenden und neuen Wortschatz zu trainieren. 

  Dein Lehrer: Marco Nguyen Thanh


  Link zum ganzen Kurs: http://tsd-visa.de/wordpress/b2-kommunikation-bleib-aktiv-landeskunde/


  Probekurs - 60 Minuten

  In diesem Kurs wollen wir deine Sprechfähigkeiten aktiv halten und über aktuelle Themen sprechen. Dabei sprechen wir über alltägliche Themen auf der Basis eine alltäglichen Diskussion. Ziel ist es, die gelernte Grammatik frei anzuwenden und neuen Wortschatz zu trainieren. 

  Dein Lehrer: Britta Lüling. 


  Link zum ganzen Kurs: http://tsd-visa.de/wordpress/b1-kommunikation-bleib-aktiv-landeskunde/

     Dieser wöchentliche Kurs dient dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Wir möchten uns gern mit euch über alltägliche Situation während der Ausbildung oder dem öffentlichen Leben unterhalten. Welche Probleme ihr regelmäßig begegnet und wie ihr damit umgeht. Natürlich geben wir euch gern unsere langjährige Erfahrung und Tipps im Umgang mit den jeweiligen Situationen. Oder wir unterhalten uns themengebunden, über was einer guten Kommunikation dient. 

  Dein Lehrer: Marco Nguyen