Đào tạo thành

Quản lý khách sạn

Đào tạo ngành nghề 3 năm song song

Đào tạo thành quản lý khách sạn

Lĩnh vực khách sạn đã thiếu hụt nhân viên chuyên gia trong nhiều năm. Lý do cho điều này là nhu cầu thấp từ người Đức cho việc đào tạo và công việc này. Lao động nước ngoài hiện đang ngày càng được tìm kiếm để bù đắp cho sự thiếu hụt này. TSD cung cấp một loạt các cơ hội trên toàn nước Đức để đào tạo bạn như một chuyên gia khách sạn. 

Ngay cả khi tình hình đã thay đổi rất nhiều do Covid19 và đang ảnh hưởng đến nhiều người, TSD sẽ tiếp tục xem xét khả năng tuyển dụng người học việc tại các khách sạn ở Đức. Đến cuối năm 2020, chúng tôi có được khoảng 120 vị trí đào tạo còn trống. 

Seit Jahren steigt die Konkurrenz auf dem Markt und damit einher geht eine hohe Zahl an inkompetenten oder gar betrügerischen Firmen. TSD möchte dir eine bessere Zukunft bieten, als die Konkurrenz. Grade im Bereich der Hotellerie geht es um Nachhaltigkeit der Arbeitsplätze. Die Philosophie von TSD soll dir mehr Vorteile bringen und dich gleichzeitig besser auf Deutschland vorbereiten.  

  • Mức lương trong năm đầu tiên đào tạo từ € 800 đến € 900
  • langjährige und namenhafte Hotel(-ketten) in ganz Deutschland, mit hoher Chance zur Übernahme nach Ausbildung
  • Nơi đào tạo và điều kiện làm việc tốt hơn, lợi ích xã hội tốt hơn (chỗ ở rẻ hơn, chăm sóc, v.v.)
  • Các đồng nghiệp Đức có kinh nghiệm đối phó với văn hóa Việt Nam
  • Với TSD không cần có tài khoản khóa (để chứng minh tài chính)
Chỉ với chi phí là

Chỉ với 85.000.000 VND

  • Đơn xin thị thực và quản lý tài chính
  • Nơi đào tạo, trường dạy nghề và hợp đồng nhà ở
  • tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp

Điều hay nhất: 

Trả 10.000.000 đồng sau khi ký kết hợp đồng và khoản thanh toán còn lại (75.000.000 đồng) sau khi nhận được thị thực Visa.

viVI
de_DEDE viVI