Đào tạo nghề

Đào tạo thành

điều dưỡng ngành y và điều dưỡng lão

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn học nghề trong các khóa điều dưỡng (lão) trên khắp nước Đức. Chúng tôi làm trung gian cho bạn tới các công ty nhỏ cho đến các công ty lớn được sự công nhận, tất cả sẽ được làm theo những mong muốn của bạn. Trong năm đầu tiên học nghề, bạn sẽ kiếm được từ € 950 đến € 1050 (tùy thuộc vào từng vùng), vì vậy bạn không cần thiết đến một tài khoản khóa (để chứng minh tài chính).  

Đào tạo thành

Chuyên gia nhà hàng phục vụ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nơi đào tạo như một chuyên gia nhà hàng trên khắp nước Đức, bạn có thể được đào tạo trong các nhà hàng có tiếng. Điều này không chỉ cung cấp cho bạn điều kiện làm việc an toàn và tốt hơn, mà còn đảm bảo cho bạn mức lương trong năm đầu tiên học nghề từ € 800 đến € 900. Mặc dù có TSD sát cánh, nhưng bạn vẫn sẽ không cần đến tài khoản khóa (chứng minh tài chính).

Đào tạo thành

Quản lý khách sạn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nơi đào tạo như một chuyên gia nhà hàng trên khắp nước Đức, để bạn có thể được đào tạo trong các nhà hàng có tiếng. Điều này không chỉ cung cấp cho bạn điều kiện làm việc an toàn và tốt hơn, mà còn đảm bảo cho bạn mức lương trong năm đầu tiên học nghề từ € 800 đến € 900. Mặc dù có TSD sát cánh, nhưng bạn vẫn sẽ không cần đến tài khoản khóa (chứng minh tài chính).

Học bổng

Bằng cao đẳng học dành cho điều dưỡng

Bạn đã hoàn thành bằng cử nhân và đang học hoặc muốn học tiếng Đức để đến Đức làm việc? Chương trình Cử nhân của chúng tôi chi trả hầu hết phần lớn các chi phí để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc học và tương lai của mình.  

viVI
de_DEDE viVI