Lachen ist gesund und macht locker !!!
Văn hóa:Đức
Chủ đề:khác nhau

Những điều hài hước về văn hóa Đức

Người Đức được biết đến với sự nghiêm túc của họ. Nhưng đằng sau mặt nghiêm túc đó cũng ẩn dấu sự hài hước. Sự hài hước đó, không phải lúc nào cũng đồng liên văn hóa được, nhưng có lẽ nó giúp cho bạn hiểu được về mặt hài hước của tình huống khi gặp phải. 

Source: fb gegen den Strich. Dieser Inhalt wurde grafisch verändert.  

viVI
de_DEDE viVI