Bằng cao đẳng học dành cho điều dưỡng

Học bổng

Bằng cao đẳng học dành cho điều dưỡng

Bạn đã hoàn thành bằng cử nhân và đang học hoặc muốn học tiếng Đức để đến Đức làm việc? Chương trình Cử nhân của chúng tôi chi trả hầu hết phần lớn các chi phí để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc học và tương lai của mình.  

Cái gì sẽ được tài trợ?

Thành tích

  1. đào tạo ngôn ngữ chuyên nghiệp tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh từ A1 đến B2
  2. einmalige B1 und B2 Prüfung
  3. Hỗ trợ làm visa
  4. Quản lý tài liệu hồ sơ
  5. Thủ tục phê duyệt
  6. Tư vấn hỗ trợ cá nhân 
  7. Hợp đồng lao động
  8. Chuyến bay
  9. Khi cần chỗ ở và sinh hoạt trong quá trình đào tạo và học ngôn ngữ
  10. Đường dây nóng 24 giờ tại Đức (trong 2 năm đầu)

Chỉ 85.000.000 vnđ 

Một khoản phí 3.000 € sẽ được tính dành cho công nhận bằng Cử nhân, chỉ phải trả khi bắt đầu bắt tay với công việc. Một khoản phí hàng tháng là € 125 được khấu trừ vào tổng lương trong khoảng thời gian 2 năm.

viVI
de_DEDE viVI